------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vad sager biblen ...

 

Vad säger Biblen ................

Ställ din kropp i Guds tjänst

1.mos.1: 26 - 28

26. Och Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de
 råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen och över boskapsdjuren och
 över hela jorden och över alla kräldjur som röra sig på jorden."
27. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.
28. Och Gud välsignade dem; Gud sade till dem: "Varen fruktsamma och föröken eder,
 och uppfyllen jorden och läggen den under eder; och råden över fiskarna i havet och över
 fåglarna under himmelen och över alla djur som röra sig på jorden."

1.mos. 2: 18 - 25

18. Och HERREN Gud sade: "Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves."
19. Och HERREN Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar, och förde dem
 fram till mannen för att se huru denne skulle kalla dem; ty såsom mannen
 kallade var levande varelse, så skulle den heta.
20. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt fåglarna under himmelen och åt alla
 markens djur. Men för Adam fann han icke någon hjälp, sådan som honom hövdes.
21. Då lät HERREN Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat,
 tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött.
22. Och HERREN Gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.
23. Då sade mannen: "Ja, denna är nu ben av mina ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen."
24. Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.
25. Och mannen och hans hustru voro båda nakna och blygdes icke för varandra.

1.korint. 6 : 9 - 11

9. Har ni glömt att ingen orättfärdig skall få ärva Guds rike? Låt inte bedra er.
Inga otuktiga eller avgudadyrkare eller horkarlar eller män som ligger med andra män,

 10. inga som är tjuvaktiga eller själviska, inga drinkare, ovettiga och utsugare - ingen sådan får ärva Guds rike.

11.
Så har somliga av er levt, men ni har låtit tvätta er rena, ni har helgats och gjorts
 rättfärdiga genom herren Jesu Kristi namn och genom vår Guds ande.

 

Uppenbarelseboken 22 : 12 - 21

12. Se, jag kommer snart och har med mig lön att ge åt var och en efter hans gärningar.

13.
Jag är A och O, den förste och den siste, början och slutet.

14. Saliga de som tvättar sina kläder rena. De skall få tillgång till livets träd och få gå in i staden genom dess portar.

15.
Men utanför är hundarna och trollkarlarna och horkarlarna och mördarna
 och avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och lever i den.

16. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna.
 Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan."

17. Och Anden och bruden säger: "Kom!" Och den som hör det skall säga: "Kom!"
 Och den som törstar skall komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten.

18. Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok:

 Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok.

19.
Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall
 Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok.

20.
Han som vittnar om detta säger: "Ja, jag kommer snart." Amen, kom, Herre Jesus.

21. Nåd från herren Jesus åt alla.

--------------------------------------------------------------------------------------

MEN ........................  Jesus säger

Joh. 3 : 16 - 18

 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv.

17. Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom.

18. Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn.


Joh. 14:6

 6. "Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh. 5:24

 24. Sannerligen, sannerligen säger jag eder: Den som hör mina ord och tror honom som har sänt mig,
 han har evigt liv och kommer icke under någon dom, utan har övergått från döden till livet.

Hur blir man frälst ?

Rom. 10:13

 13.Ty "var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst".

Ef. 2: 8 - 9

 8.Ty av nåden ären I frälsta genom tro - och det icke av eder själva, Guds gåva är det -
9. icke av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Ber :

 Himmelska Fader,jag tar emot Din frälsning.

 Jag bekänner, ångrar,överger min synd och

 gör upp med människor.

 Förlåt mej allt,rena mej i Jesu blod,led mej rätt !

 Tack för att jag nu är frälst.

 Enligt Ditt ord,i Jesu Kristi namn.

  Amen...

 

       Adress / Osoite  

  Maksut - Lahjoitus / Betalning - Gåva /  Payment - Donation

  DVD-film, Redigering, Foto

 

  
Första sida / Home